Sadece şu anda var olmak

Sadece şu anda var olmak

Karma felsefesinin en bilinen gerçeğidir YingYang…
Yani karşıtlık, yani denge, yani aydınlığın ve karanlığın hiç bitmeyen savaşı…

Bir anda karanlık ortaya çıkagelir; Rangda’nın( Rangda, geleneksel Bali mitolojisine göre, Bali’deki Leyaks’ın şeytan kraliçesidir. ) köye gelmesi gibi. Sadece ‘o an’da olur. Ne yaşanıyorsa da yine ‘o an’da yaşanır ve izlerini bırakır. Çünkü evren tahmin edilemez, ön görülemez ve kuralsızdır. Geçmiş geleceği kendine çeker, gelecek ise akan bir nehir gibi şu ana dönüşür… Bütün hikayeler ve onları günümüzde yaşatmaya devam eden temsiller ise zamanın göreceliğine selam durup var olmaya devam eder.

YingYang, birbirinin karşıtı iki prensipten oluşur ve evreni temelde bu karşıtlıktan doğan bir tekillikle ele alır. Karanlığın aydınlığa, gündüzün geceye, siyahın beyaza oranı karşıt güçlerin çatışmasından doğan varoluşu temsil eder. Tıpkı Barong ve Rangda’nın nesillerdir süren savaşları gibi… Her hayrın içinde bir şer ve her şerrin içinde bir hayır vardır mutlaka.
Evrendeki her bir minik titreşim birbirini tetikleyerek nedensellikler oluşturur ya da tümden o tümü oluşturan her bir küçük parçaya gider. Hayat denilen sonsuz yolculuğun içindeki tüm fenomenlerin çalışma düzeni de buna bağlıdır. Bir yıldızın kayması, kelebeğin kanat çırpışı, notaların vuruşu, doğanın haykırışı, zamanın hiçlikten yükselişi, kozmik seviyede zıtlıklarıyla var olurlar. Barong ve Rangda’yla vücut buldukları gibi. Ying ve Yang…

Mutluluğun değerini biliriz çünkü mutsuzluğu da yaşadık. İllüzyon ormanında kendimize birer köşe kaptık. Ardından dalgalandı deniz, kayıklarla çalkalanan suda bir battık bir çıktık. İlahi olanın kudretini doğada tattık. En kutsal yerde barınır ruhumuz, özgürleşir benliğimiz…
Barong iyi şansı temsil eder, kovar kötülüğü. Bilir ki; her kötülükte de vardır bir iyilik. Rangda’yı resmeder Bali’de üstadlar ve derler ki; karanlığı gördükçe aydınlanır neslimiz, etrafına ışık saçar.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin:

Bir cevap yazın

X