Baronga'nın Hikayesi

Baronga, kökeni Bali geleneğine dayanan akıl, şans ve iyiliğin sembolüdür. Amacı el sanatı vasıtasıyla edindiği bilgeliği, güzelliği ve sevgiyi etrafına yaymaktır. Bu tutkusu ile birlikte kendine özgü düşünce yapısını var eden 3 ana elementten oluşur. Bunlar; Öz(Tin), Zanaat ve Eşsizliktir.

* Öz(Tin): Baronga, Animizm(canlıcılık) fikrinin bir yansıması olarak her maddenin kendine ait bir ruhu olduğuna inanır. Tinsel olanla maddesel olan arasında aslında bir fark yoktur. Bitkiler, ağaçlar, metaller, mineraller ve tüm doğa kutsaldır. İnsanoğlu doğaya ve maddeye şekil vermeye antik dönemlerden beri devam etmektedir. Kurduğu yakın ilişkide insan, kendi bilincini, enerjisini ve ruhunu transandantal bir biçimde doğaya ve doğadan gelen maddeye aktarmaktadır. İnsan tarafından işlenen her nesne kendine özgü bir anlam taşır. Ancak tüm bunların temelindeki ruh tektir ve o da evrene aittir.

* Zanaat: Baronga, şehir hayatı ile yetenekli zanaat ustalarının arasındaki bir köprüdür. Bali’de her usta zanaatkarın kendine özgü bir tarzı, bilgeliği ve tekniği vardır. Zanaatkar olmanın niteliği ve gizemini yansıtabilmek hikayenin temelini oluşturur. Ustalığın, sanat becerisinin ve yaratıcılığın tarifini yaparken, zanaatkarlığın büyüsünden de bahsetmek gerekir. Bunlara bağlı olarak ‘Hümanizma’ ve ‘Eşitlik’ Baronga değer ve prensiplerinin merkezinde yer alır.

* Eşsizlik: Baronga düşünce yapısını oluşturan bileşimin son halkası “Eşsizliktir.” Üstün yetenekli Bali’li ustalar tarafından işlenen her parça tıpkı evrenin kendisi gibi eşsizdir. El sanatı, zaman-mekan döngüsü içerisinde insanlığın ruhunu evrene yansıtan bir araçtır. Otantizm olgusu, zanaatkarın ortaya çıkardığı sanat ile yaşadığı coğrafyaya ve ait olduğu döneme dair ilişkiyi yansıtmaktadır. Baronga’nın ideali; eşsiz otantik el sanatlarının, global bir kültür mirası olarak yarattığı etkiyi göstermek ve bu eserleri çevresiyle paylaşmaktır.

Hit

%10 indirim

deneme

111 TL


100 TL
Yeni
583 TL


Yeni
833 TL


Yeni

Barong Ornament

666 TL


Yeni

Buda

56 TL